ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ፃዕቒ ስራሕ ንልሙድ ሕማማት ኣእምሮ የቃልዕ መፅናዕቲ።

መቐለ ግንቦት 07/2010(ድወት) እዚ ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ከተማ ሲድኒ ዝርከብ Black Dog Institute ዝተብሃለ ትካል ጥዕና ብመፅናዕቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ምርምር ከም ዘመላኽቶ ፃዕቒ ስራሕ ንልሙዳት ዝበሃሉ ሕማማት ኣእምሮ ብ14 ሚኢታዊ ክውስኽ ይገብር ይብል። እዚ ኣብ The Lancet Psychiatry ዝተብሃለ ኦንላይን መፅሄት ዝተሓተመ መፅናዕቲ ከም ዘረድኦ እቶም ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ኮይኖም ፃዕቒ ስራሕ ዘጋጥሞም ሰባት ንሕማማት ጭንቀትን ፅዕንዕንታን ከም ዝቃልዑ ተገሊፁ ኣሎ።

እዚ መፅናዕቲ ንምክያድ ኣብ ስራሕ ዓለም ዝርከቡ ልዕሊ 45 ዓመት ዝዕድመኦም ሰባት ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። በዚ ድማ እቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ተሳቲፎም ንዝተፈላለዩ ሕማማት ኣእምሮ ተቓላዕቲ ኮይኖም ዝተረኸቡ ሰባት ልዑል ፃዕቒ ስራሕ ዘለዎምን ኢሉ ውን ዓበይቲ ስራሕቲ ኣብ ምውሳን ዝነጥፉን ኮይኖም ተረኺቦም እዮም። ብርክት ዝበላ ትካላት ውን ኣብቲ ርእሲ ዘለዎን ፃዕቒ ሰራሕ መብዛሕትኡ መስርሒ ቦተአን ነዞም ሰባት ዝምችዋ ኮይነን ኣይተረኸባን ይብል እዚ መፅናዕቲ።

ነዚ መፅናዕቲ ዝቐረቡ ሰባት 6 ሽሕን 870 ልዕሊ 45 ዓመት ዝዕድመኦም እንትኾኑ መብዛሕቶም ፃዕቒ ስራሕ ዘለዎም ሰባት ድማ ኣብ ከባቢ 50ታት ዕድመኦም እንትበፅሑ ሓያለ ጭንቀትን ፅዕንዕንታን ሓዊሱ ንብርክት ዝበሉ ሕማማት ኣእምሮ ተቓላዕቲ ኮይኖም እዮም። ካብቶም ማእኸላይ ዝኾነ ፃዕቒ ስራሕ ዘለዎም ሰባት ድማ ብ14 ሚኢታዊ ብሕማማት ኣእምሮ ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ዝዛየደ እዩ ክብሉ ነዚ መፅናዕቲ ዝፀሓፉ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ሳሙኤል ሃርቪይ ገሊፆም ኣለው።

ፍልፍል medical. net