ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ሃገራዊ ሓድነት ቐዳምነት ዝወሃቦ ዛዕባ እዩ-ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ…

መቐለ ሚያዝያ 08/2010(ድወት) መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ንምጉልባት ብዕቱብ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ቐዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።

ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣጋምሸት ካብ መላእ ሃገር ንዝተወከሉ ልዕሊ 25ሽሕ ሰባት ኣብ ኣዳራሽ ሚለንየም ኣዲስ ኣበባ ኣብዝገበርዎ ዘረባ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ንምጥንኻር፣ ተሳትፎም ተረባሕነትን መናእሰይ ንምርግጋፅ ብዕቱብ ከምዝሰርሕ ኣረጋጊፆም።

ዓቕሚ ምፍፃም መንግስቲ ንምዕባይ ትርጉም ዘይብሉን ዝተናወሐን ኣኼባታት ንምትራፍ ተሓታትነት ንምርግጋፅን እውን ክስራሕ እዩ ኢሎም።

ኣብዛ ሃገር ተፈጢሩ ብዝነበረ ዘይምርግጋዕ ተሃስዩ ዝፀንሐ ቑጠባ ንከንሳእርርን ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ብምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ንምትካእን ከምዝስራሕ እውን ሓቢሮም።

ብቐፃሊ ኣብዛ ሃገር ዝካየድ መረፃ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዘሳትፍን ኣበር ዘይብሉን ኮይኑ ክፍፀምን መሰረት ህንፀት ሰርዓት ዴሞክራሲ ዝኾኑ ትካላት ፀጥታን ድሕንነትን፣ ማዕኸናት ዜናን ኣካላት ፍትሕን ድማ ኣብ ህንፀት ሃገር ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎምን ዓቢ ገዛ ዕዮ ከምዝስራሕ ገሊፆም።

ፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽን ኹለ መዳይ ተረባሕነት ጉድኣት ኣካል ክመሓይሽን ብትኹረት ክስራሐሉ እዩ ኢሎም።

ምስ ዲፕሎማሲ ብዝተትሓሓዘ ድማ ምስ ኹለን ሃገራት መትከል መሰረት ዝገበረ ርክብ ከምዝህሉ ብፍላይ ምስ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋፅ ሓበራዊ ስራሕ ከምዝስራሕ ኣረጋጊፆም።