ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ነፍሰፆር ኣደታት ፀረ ኣውዲቁ ዘንቀጥቅጥ ሕማም ዝወስዳ ዝተሰንጠቀ ከንፈር…

20/04/2010 ነፍሰፆር ኣደታት ብበዝሒ መድሓኒት ፀረ ኣውዲቁ ዘንቀጥቅጥ ሕማም ዝወስዳ እንተኾይነን ህፃናት ዝተሰንጠቀ ከንፈር ሒዞም ናይ ምውላድ ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ መፅናዕቲ።

እዚ መፅናዕቲ ከም ዘረድኦ ኣብቶም ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ጥንሲ እዋናት ብበዝሒ ንዘውድቕ ሕማም ማለት ውን ሲዠር ዝቆፃፀር ኣፋውስ ዝወስዳ ጥኑሳት ኣደታት እቶም ዝወልደኦም ህፃናት ከንፈሮም ዝተሰንጠቐ ማለት ውን ዝተበላሸወ ከንፈር ሒዞም ናይ ምውላድ ዕድሎም ዝሰፍሐ ከም ዝኸውን American Academy of Neurology ዝተብሃለ ትካል ሕዝዎ ዝወፀ መፅናዕታዊ መረዳእታ የመላኽት።

እዞም ፀረ ሲዠር ዝበሃሉ መድሓኒታት ምውሳድ ጥራሕ ዘይኮነስ ክብደት ሰውነት ንምንካይ ዘውሰዱ መደሓኒታት ኢሉ ውን ባይፖላር ዲስኦርደር ንዘለዎም ሰባት ዝወሃቡ ኣፋውስ ውን ተመሳሰዳሊ ፀገም ኣብ ዝውለዱ ዕሸላት ከስዕቡ ከም ዝኽእሉ እዮም ተመራመርቲ ጥዕና ዩኒቨርስቲ ሃርቫርድ ገሊፆም ዘለው።

እዞም ተመራመርቲ ነዚ መፅናዕቲ ንምክያድ ናይ 1 ነጥቢ 4 ሚልዮን ኣዴታት ሕክምናዊ መረዳእተአን ብምትእኽኻብ ዝተኻየደ እንትኾን እዚ መረዳእታ ናይ ዓሰርተ ዓመታት ሕክምናዊ መረዳእታ እዩ።

ካብዘን ነፍፆር ኣደታት እተን 2 ሽሕን 425 ብበዝሒ እቶም መድሓኒታት ዝወስዳ ዝነበራ ኮይነን እተን 2 ሽሕን 796 ድማ ብውሕዱ ዝወስዳ ዝነበራ እየን።

እተን 1 ነጥቢ 3 ሚልዮን ነፍሰፆር ኣደታት ድማ ፈፂመን እቶም ኣፋውስ ዘይጥቀማ ከም ዝኾና ተገሊፁ እዩ። ኩለን እዘን ኣዴታት ግዳያት ሕማም ኣውዲቑ ዘንቀጥቅጥ እየን።

እዚ መፅናዕቲ ኣብ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሕ ግዘ ጥንሰን ብበዝሒ ፀረ እቲ ሕማም ማለት ውን ንቕድመ ምክልኻል ሕማም ኣውዲቁ ዘንቀጥቅጥ ተባሂሎም ዝውሰዱ ኣፋውስ ዝወሰዳ ነፍሰፆር ኣዴታት ዝወለደኦም ዕሸላት ከንፈሮም ዝተበላሸወን ዝተሰንጠቐን ኮይኖም ከም ዝተረኸቡ እቶም ተመራመርቲ ገሊፆም ኣለው።

እዞም ተመራመርቲ ግዳያት እዚ ሕማም ንዝኾና ነፍሰፆር ኣዴታት ኣብ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሕ ብመጠኑ እቶም መድሓኒታት ክወስዳ ከም ዝግብአን ኣጠንቂቖም ኣለው።
ፍልፍል medical.net