ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ሞባይል ኣብ ቀረባ ገይርካ ምድቃስ ንሕማም ካንሰር ከም ዘሳጥሕ ተገሊፁ።

11/04/2010 ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ካሊፎርንያ ዝርከብ ትካል ጥዕና ኣብ ዘዉፀኦ መፅናዕቲ ሞባይል ሒዝካ ምድቃስ፤ ኣብ ቀረባ ምቕማጥን ንሕማም ካንሰር፤ ንታህዋኽ ኣእምሮ ከምኡ እዉን ንመኻንነት የሳጥሕ እዩ ኢሉዎ ኣሎ።

ተንቀሳቐስቲ ሞባይላትና ዝሕዝኦ ‘‘Radioactive’’ ዝተብሃለ ጨረር ናይ ሰባት ጥዕና ንምህዋኽ ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዎ።

እቲ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ቆፎ ሞባይል ዘሎ ኣክቲቭ ጨረር ብፍላይ ንናይ ህፃናት ኣእሙሮ ብቐሊሉ ከም ዘዛብዕን ንሕማም ከም ዘሳጥሕን ድማ ተሓቢሩ እዩ።

ስለዝኾነ ድማ ክንድቅስ እንከለና ሞባይልና ካብ እንድቅሰሉ ኣርሒቕና ከነቕምጦ ከም ዘለና እቲ መፅናዐቲ ይመክር።

ኣይፎን ሓዊሱ ካልኦት ቆፎ ሞባይለ ዘፍረያ ትካላት ናይቲ ጨረር ሓደገኝነት ዘመላኽት መጠንቀቕታ ሒዞም እናወፁ ሙኻኖም እቲ ሓበሬታ የመላኽት።

ፍልፍል፦ independent