ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ብሽክሌታ ጋንታ መስፍን ኣበ ማእኸል መሰልጠኒ ብሽክሌታ ደቡብ ኣፍሪካ ንኣስታት ኽልተ ወርሒ ...

መቐለ ታሕሳስ 04/2010(ድወት) ተወዳዳሪት ብሽክሌታ ጋንታ መስፍን ኢንዳስትርያል ኢንጅነሪንግ ዛይድ ሃፍቱ ኣበ ማእኸል መሰልጠኒ ብሽክሌታ ደቡብ ኣፍሪካ ንኣስታት ኽልተ ወርሒ ዝኣክል ስልጠና ክትወስድ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሃገራ ተመሊሳ።

ብሽክሌተኛ ዛይድ ሃፍቱ ኣብ ደቡብ ኣፍሩካ ዕድል ስልጥና ክትረክብ ዝኸኣለት ኣብ ኖርወይ ኣብዝተኻየደ ሻምፒዮና ውድድር ብሽክሌታ ዓለም ብበፃሕቲ ኽልተ ውድድራት ውድድራት ከየቋረፀት ውድድራ ክትዛዝም ብምኽኣላ እዩ።

ካብ ብሽክሌተኛ ዛይድ ሃፍቱ ብተወሳኺ ፀጋ ገብረ ካብ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጅነሪንግ እየሩ ተስፋኣለም ካብ መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሩዋንዳ ስልጠና እንዳወሰዳ ይርከባ።

ስልጠና ካብ ዝጅምራ እዘን ኽልተ ተወዳደርቲ ሓደ ወርሒ ዝገበራ 11 ታሕሳስ ስልጠንኣን ዛዚመን ናብ ሃገረን ክምለሳ እየን።