ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ከም ዓሳ እናሓመሰ ምስ ዓሳታት ዝረዳዳእን ዝስልይን ሮቦት ተሰሪሑ።

02/03/2010 እዚ ብሳይንቲስታት ሲዊዘርላንድ ዝማዕበለ ሮበት ብዛዕባ መነባብሮ ዓሳታት ዘፅንዕን ምስኣቶም ዝረዳዳእን ኮይኑ ክሳብ መንገዶም ቀይሮም ንክኸዱ ዘገድዶምን ዝሕግዞምን እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

እዚ ሮቦት ሸውዓተ ሴንቲ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ልክዕ ከም ዓሳ ክሕምስ ዝኽእል ኮይኑ ዝተሰርሐ እዩ ዝበሉ ስዊዘርላንዳዊ ፍራንክ ቦኔት ዝተብሃሉ ተመራማሪ ዓውደ ሮቦት እዮም።

እዚ ሮቦት ብዛዕባ እቶም ዓሳታት ከመይ ይሕምሱ ፣ ኣብ እዋን መዓልታዊ ምንቅስቓሶም ኣብ መንጎ ነፍሲ ወከፍ ዓሳታት ዘሎ ርሕቐት እንታይ ከም ዝመስል፣ ስሚዒቶም ከመይ ይናበቡን ዝብሉን ካልኦት ተወሰኽቲ ባህርያት ዓሳታት ከፅንዕ ዝኽእል እዩ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ።

እዚ ሓፈሻዊ ባህርያትን ምንቅስቓስን ዓሳታት ባሕሪ ከፅንዕ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተሰርሐ ሮቦት ልክዕ ከምቶም ዓሳታት ስምዒት ንክህልዎ ካብቶም ሰብ ሞያ ማሽን ወፃእ ሙሁራን ስነ ሂወታውያን ተሳቲፎምሉ እዮም።

ፍልፍል ሓበሬታ zeenews.com